Panda in Chengdu

panda

Dujiangyan project

dujaingyan water project

Leshan Big buddha

leshan big buddha park

Emeishan Jinding

emeishan jinding

Yarchen gar, Baiyu

yaqinsi,paryuel

Mt. Genie, Litang

genie mt

Larung Gar, Seda

larung gar

Derge printing house

larung gar

 

 


you can do your tour by ways as below